Ochrana osobních údajů - GDPR

Informace o zpracování osobních údajů 

Penzion Krkoška– Václav Krkoška, IČO 44780915

V návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

  1. jméno a příjmení
  2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
  3. číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
  4. telefonní číslo

1. – 3. údaj jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb.,o místních poplatcích v platném znění

“Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.” tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele

4. údaj (telefonní číslo) je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním).- tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod. 

Zpracování osobních údajů

Uložení
– údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb
– údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením 

Doba archivace
Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky a pro kontrolu policie ČR – odbor cizinecké policie,oddělení pobytové kontroly. 

21.5.2018 Václav Krkoška